Nagradna igra "NE ČAKAJ NA MAJ"

12 DEC 2019


V duhu obdarovanja smo za vas pripravili nagradno igro, v kateri te bomo nagradili z ekskluzivno majico Migaj zdaj!
Za sodelovanje se moraš zgolj registrirati na spletni strani Migaj zdaj. Brez skrbi, registracija je brezplačna! Registrirani uporabniki boste sproti obveščeni o vseh novostih in nagradnih igrah.

Nagradna igra traja do 22. 12. 2019 do 13:00. Srečni nagrajenec bo objavljen 23.12. 2019 na FB in IG story-ju.


SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE “NE ČAKAJ NA MAJ”

1. Organizator nagradne igre
Organizator nagradne igre “MIGAJ ZDAJ” je Čertanec d.o.o., Žaucerjeva 20, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).
2. Potek nagradne igre
Nagradna igra poteka od 12. 12. 2019 pa do vključno 22. 12. 2019 do 13:00 na naslovu www.migajzdaj.si. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje, prejme organizator nagradne igre.
2. Pogoji sodelovanja v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, mlajši od 18. let morajo pridobiti dovoljenje staršev za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri bodo sodelovali vsi registrirani uporabniki na spletni strani Migaj zdaj, registracija je brezplačna. Pogoj za sodelovanje v nagradni akciji je, da udeležen-ka/ec soglaša s pravili nagradne akcije.
3. Potek nagradne igre in razglasitev nagrajencev
Z registracijo na spletni strani Migaj zdaj izpolnjuješ pogoje za sodelovanje v nagradni igri.
V nedeljo, 22.12.2019 ob 13:00 se nagradna igra konča in v ponedeljek, 23.12.2019 bomo razglasili naključno izžrebanega nagrajenca, ki bo prejel nagrado.
Vsi sodelujoči se s sodelovanjem strinjajo, da lahko objavimo njihovo ime na Facebook in Instagram strani Migaj zdaj.
4. Rezultati žrebanja, nagrade in prevzem nagrad
Nagrajenec bo objavljen na Facebook in Instagram strani Migaj zdaj. Pred izročitvijo nagrade mora organizator s strani nagrajencev v roku treh (3) dni po razglasitvi prejeti potrebne osebne podatke: ime in priimek in naslov.
Posredovanje vseh teh podatkov na mail je pogoj za izročitev nagrade prejemniku.
Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive, zamenjava nagrade ni mogoča.
Nagrada:
Majica Migaj zdaj (vrednost nagrade 15 EUR)
Prevzem nagrade:
Majico vam pošljemo po pošti v roku (1) enega tedna po posredovanju zahtevanih podatkov na mail info@migajzdaj.si.
5. Davki in akontacija dohodnine
Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja, ki za nagrajence od vrednosti nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi ter nagrajencu pošlje potrdilo o vrednosti nagrade za dohodninsko napoved. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika.
6. Odgovornost
Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabnega omrežja Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.
7. Pravila nagradne igre
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so na voljo na www.facebook.com/migajzdaj/. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook in Instagram strani. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.
9. Varovanje osebnih podatkov
Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade in morebitno plačilo akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.
Datum objave pogojev sodelovanja v nagradni akciji: 12.12.2019.« NAZAJ
0
Spletno mesto uporablja piškotke. Z njimi zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Več o piškotkih Strinjam se Onemogoči piškotke
Untitled Document